<prosinec 2023>
poútstčtsone
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Pravidelné bohoslužby

    Pondělí – Čtvrtek                  7:00

    Pátek                       7:00 a 18:00

    Sobota                                7:00

    Neděle                    8:30 a 10:00

  Více                    Mimořádné bohoslužby

Pravidelná otevírací doba

    Pondělí – Sobota      09:00 – 16:40

    Neděle                   12:00 – 16:40

  Více                                          Výjimky

Navštivte také

Úvod

AKTUALITY

 

Vyhlášení výběrového řízení

29 a 30/11/2023

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze vypisuje výběrové řízení na místo
Varhaník – zástupce ředitele kůru v katedrále sv. Víta v Praze

První kolo výběrového řízení se uskuteční ve dnech 29. a 30. listopadu 2023 v katedrále sv. Víta. Podmínky a přihlášku do výběrového řízení naleznete na webových stránkách:
www.kapitula.cz/varhanik

Přihláška musí být doručena nejpozději 15. listopadu 2023. Bližší dotazy zasílejte na adresu sekretariat@kapitula.cz


Zahájení stavebních prací pro budoucí instalaci nových varhan na Západní kruchtě

Od 9/2023

V souvislosti s plánovanou instalací nových varhan proběhnou v katedrále svým rozsahem a charakterem unikátní stavební práce za účelem přípravy Západní kruchty a souvisejících prostor na základě projektové dokumentace, jejíž přípravu a zpracování na žádost J. Em. Dominika kardinála Duky a Nadačního fondu Svatovítské varhany od listopadu 2019 koordinovala a zajišťovala Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze pod vedením Ing. Ondřeje Stříteského v úzké spolupráci se Správou Pražského hradu a Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. V rámci přípravy projektu byla řešena a projednávána řada specifických technických detailů, byly prováděny průzkumy kabelových tras a navrhována řešení silno- i slaboproudých rozvodů, zpracovávány restaurátorské průzkumy a záměry a hledána optimální řešení s ohledem na ochranu historických a umělecky cenných konstrukcí a prvků stavby. Záměr byl úspěšně projednán se všemi dotčenými orgány státní správy a Správou Pražského hradu, dne 24.12.2022 získal pravomocné stavební povolení, následně po dopracování dokumentace pro provádění stavby byla projektová dokumentace předána Správě Pražského hradu, která zajišťuje výběr zhotovitele v režimu veřejné zakázky a samotnou realizaci stavby. Předpokládaným termínem zahájení stavby je září 2023.

V rámci stavebních prací bude provedena oprava a zesílení dřevěné a železobetonové nosné konstrukce podlahy Západní kruchty, restaurátorské práce a obnova povrchů, instalace nového osvětlení a nových silno- a slaboproudých rozvodů v rámci Západní kruchty a dalších souvisejících prostor v katedrále a veškeré ostatní práce nezbytné k zajištění bezproblémové instalace a fungování nového nástroje. Zároveň bude provedena modernizace stávajícího systému ozvučení katedrály a kamerového systému pro varhaníka, bude realizováno kabelové propojení Západní kruchty a příčné lodi katedrály za účelem zřízení možnosti připojení mobilního hracího stolu, který umožní současnou hru varhaníka a symfonického orchestru.

V průběhu provádění stavebních prací se nepočítá s významným omezením liturgického ani návštěvnického provozu. Podrobnější informace o průběhu stavby a případných dopadech do provozu katedrály budou upřesněny v souvislosti s předáním staveniště.

Archiv aktualit


Sbírka na nové varhany pro katedrálu

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je chrámem drahým celému českému národu. Stejně tak stavba nových varhan pro katedrálu není soukromou aktivitou několika jednotlivců či institucí. Naším přáním je, aby se jejich stavba stala v jistém smyslu dílem všech. Proto nabízíme všem možnost podílet se na jejich pořízení. Budeme vděční za jakýkoliv příspěvek. 

Video ke sbírce na nové svatovítské varhany

Webové stránky na podporu dostavby SVATOVÍTSKÝ VARHAN