<říjen 2023>
poútstčtsone
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Pravidelné bohoslužby

    Pondělí – Čtvrtek                  7:00

    Pátek                       7:00 a 18:00

    Sobota                                7:00

    Neděle                    8:30 a 10:00

  Více                    Mimořádné bohoslužby

Pravidelná otevírací doba

    Pondělí – Sobota      09:00 – 16:40

    Neděle                   12:00 – 16:40

  Více                                          Výjimky

Navštivte také

Kultura > Hudba v katedrále > Dětský katedrální sbor > Katedrála dětem

 

IDEOVÝ NÁVRH PRO ČINNOST DĚTSKÉHO KATEDRÁLNÍHO SBORU sv. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA

 

Úvod

Rádi bychom se zamysleli nad dětskou hudební liturgickou formací, tedy rozvojem neprofesionálních uměleckých aktivit dětí a mládeže s celoroční účinností. K úvahám nás vedou rozhovory s rodiči našich dětí, s profesionálními i neprofesionálními hudebníky a s lidmi, kteří rádi a ochotně zpívají v chóru a cítí, že je smysluplné se této formaci věnovat již od dětských let.

Způsoby formace 

V celku se naskýtá několik možných řešení dětské hudební liturgické formace. Nejjednodušším řešením je forma zájmového kroužku. Tu je možné zřídit na jakékoliv základní škole. Pokud jsou prostory přímo ve farnosti, je řešení nasnadě. Komplikovanější je otevření třídy s rozšířenou výukou zaměřenou na liturgický zpěv a nejsložitější formou je samostatná ZŠ s rozšířenou integrovanou hudební výukou. Všechny varianty mají pro a proti. To je věcí diskuze nejprve na úrovni biskupské konference a v případě jejího jasného stanoviska o důležitosti a významu takového vzdělávání i na jiných úrovních k tomu pověřených. Bez viditelné morální záštity našich biskupů bude velice obtížné ba nemožné projekt systematického hudebně - liturgického vzdělávání realizovat. Při takové činnosti se totiž neobejdeme bez obětavé pomoci vzdělaných neprofesionálů, pro které je jedinou odměnou právě pocit sounáležitosti a pomoci druhým.

Pedagogové

Vhodnými odborníky pro takovou formaci jsou lidé, kteří se rádi setkávají s novými tvářemi, pro které je práce s dětmi inspirativní, kteří se nechtějí usadit do zajetých kolejí a hledají nové cesty a přístupy ke vzdělávání dětí. Leží jim na srdci, jak žádoucím způsobem rozšířit spektrum mimoškolních činností dětí tak, aby obohatilo jejich vzájemnou soudržnost a posílilo jejich vztah k chórové pospolitosti. Hudba všeobecně vede k setkávání a ke sbližování. Proč toho nevyužít právě v této souvislosti?

Způsob vedení a práce s dětmi

Ve vývoji dítěte se nachází citlivé periody, kdy můžeme dítě víc rozvinout. To je časově náročné a je potřeba být s dítětem velice bezprostředně. Reagovat na jeho aktivitu a s touto aktivitou následně pracovat. Děti nesmíme stresovat a hlavně je neotrávit. Vlastně by měly mít pocit relaxace, pohody, protože jen tak udrží pozornost a zájem. Pokud jsme nablízku dítěte, můžeme mu pomoci s tím, co aktuálně nemá, co mu chybí, a naučit ho tak používat své vlastní zdroje, které jsou podobné těm našim. Tyto principy lze aplikovat na všechny uvedené způsoby formace dětského hudebního vzdělávání.

Soužití s liturgickým prostorem

Velkou výhodou liturgického prostoru je jeho vizuální stránka. „Na počátku“ slyšíme zvuky, ze zvuků se stávají slova a slova jsou „nabitá“ významem. Aby dítě pochopilo význam slov a posléze vět, musí mít v mysli nějaký kontext. Tímto kontextem může být právě liturgie se složkou prostorovou, pohybovou, výtvarnou a hudební. Ze zvuků a slov se pak může stát program, struktura, která do jisté míry ovlivňuje a řídí i náš organismus. Má-li mít liturgie pro dnešního mladého člověka vůbec nějaký smysl, je důležité o tento kontext alespoň usilovat.

Širší zasazení do struktury církve

Aby mohly tyto dětské „scholy cantorum“ přečkat prvotní váhání a nejistoty, aby byly zasazeny do širokého rámce liturgického užívání, bylo by prospěšné zajistit nové pozice a to jak na úrovni biskupské konference, tak v jednotlivých diecézích, katedrálách a větších kostelích. Konkrétně se jedná o funkci „hudebního lektora“ při biskupské konferenci, jehož pracovní náplň se v mnohém odvíjí od diecézních hudebních moderátorů, jejichž náplní je mimo jiné přispívat k organizaci a zvýšení úrovně občanských sdružení zabývajících se rozvojem liturgické hudby. Dalším krokem je dopomoci vhodným kandidátům na pozice kantorů do katedrál a větších kostelů. Tito lidé by měli být dobrými zpěváky, měli by zvládat hlasovou výuku a být schopni formovat a vést sbor. Důležitou podmínkou liturgického zpěvu je i kvalitní varhanní složka. Tedy posílit řady profesionálních varhaníků a poskytnout jim patřičný prostor i v rámci mimo-liturgické činnosti. Varhaníci jsou mnohdy velice schopní hudební organizátoři a mohou přispět ke vzájemnému dialogu církve a veřejné správy při různých městských slavnostech, státních svátcích a dalších vhodných příležitostech.

Katedrála dětem

Spolupráce s mladými lidmi je veliceinspirativní.Osvědčuje se pružná reakce na bezprostřední podněty dětského vidění a vnímání. Ochota a vůle překročit své zažité stereotypy otevírají prostor k nekonformitě. Je to nekonečný proces nápadů, neustálého hledání, přetváření sebe sama na cestě k druhému člověku, k dítěti. Jde nám o ideový záměr otevřít katedrálu dětem. Vytvořit takové podmínky, aby děti byly osloveny katedrálou ne pouze ve smyslu jednorázového zážitku, ale i formou trvalejší spolupráce a trvalejší formace. Zde se nabízí prostor k mnoha aktivitám:

  • programy pro dětského návštěvníka (školy, rodiny)
  • prohlídky katedrály pro školy a rodiny
  • navázat ideovou spolupráci se školami
  • jednorázové, nebo provázané výstavy v prostoru katedrály, nebo v přilehlých objektech
  • Dětský katedrální sbor
  • dětské mše ve spolupráci s pedagogy, dětskými psychology, hudebníky, výtvarníky apod.
  • dny otevřených dveří v přilehlé kapitule
  • nabídnout katedrální aktivity hradním zaměstnancům

 

Inspirace

Náš program nenabízí návod, ani jediné možné řešení. Je jednou z možností, úhlem pohledu, pobídkou k zamyšlení, co bychom mohli pro hudební liturgické vzdělávání dětí udělat a jak k němu přistupovat. Rádi bychom se nad touto výzvou společně s vámi zamysleli. Jen tak, ve vzájemném dialogu, se můžeme stát tvořivou inspirací pro naše okolí.

 

Jiří Hodina, Miloslava Vítková

sbormistři Dětského katedrálního sboru